Hur viktig är syntolkningen?

Hur viktig är syntolkningen?

Den gör att vi kan ta del av filmer, serier, teaterföreställningar och annat på ett likvärdigt sätt som seende. Syntolkning innebär kortfattat att en person förklarar allt visuellt som händer, så att den synskadade tittaren får samma möjlighet att följa med i...
Berättelser från Tomtebodaskolan

Berättelser från Tomtebodaskolan – artikel

Elisabeth berättade om sin tid på skolan i Solna och en tillvaro som kantades av mycket oro och hemlängtan. Hon menade att det liknade en institution snarare än ett hem för de cirka 150 blinda och gravt synskadade barn som gick på skolan när hon började i mitten av...
Färgseende

Färgseende

Ibland kan jag inte definiera färgen på ett föremål. Vid andra tillfällen är jag så gott som säker på vilken färg ett föremål har, men sedan får jag höra från någon seende att det har en helt annan färg. Vi tar det från början När jag var liten hade jag bra...