Bemötande – Ett viktigt ämne

Bemötande – Ett viktigt ämne

Idag på Internationella funktionshinderdagen vill jag ta upp ämnet bemötande, eftersom jag tror att alla som lever med funktionshinder ofta eller sällan blir dåligt bemötta av sin omgivning. I den här artikeln kommer jag berätta om dåligt bemötande som jag råkat ut...