Stöd och hjälpmedel

Reportage och berättelser om vilket stöd man kan få samt tips om bra hjälpmedel.

Tekniken idag är ett stort stöd för många. Med tekniken kan personer prata och kommunicera
på olika sätt. Om du har en funktionsnedsättning kan du kanske använda ett hjälpmedel för att klara av vardagen.

Vill du berätta om vilket stöd du har fått eller om du använder något speciellt hjälpmedel?

Läs mer om hur du kan dela med dig dina upplevelse

Framåt Marsch!

Du som är ung får veta mer om din funktionsnedsättning. Du får också lära dig att bättre förstå vad det innebär att bli vuxen.

Tillsammans med andra ungdomar får du möjlighet att praktiskt förbereda dig inför ett mer självständigt vuxenliv.framat-marsch

Läs mer om Framåt Marsch!
På Habilitering och Hjälpmedels hemsida