(Läs mer om hur örat fungerar  och mer om audiogrammet här)

Audiogrammet säger mycket, men det visar inte hur du faktiskt hör i vardagen. Jag frågade två audionomer vad de kunde avläsa av audiogrammet jag hade med mig. De berättade också om några typiska hörselskador och om andra sätt att mäta hörsel.

Audionomerna fick titta på detta audiogram och kunde se att det föreställer en sensorineural hörselnedsättning. Det syns genom att benlednings- och luftledningshörsel ligger på samma nivå. Hörselskadan är dubbelsidig och mer uttalad på höger sida – vänster öra hör lite bättre. Hörselskadan är också mer uttalad mellan 2000 Hz och 4000 Hz, vilket betyder att hörseln är sämre i diskant-området. Det innebär att sinnescellerna i början av hörselsnäckan är skadade.

Hörselkurvan ligger mellan 20-60 dB, vilket innebär att det är en lätt till måttlig hörselnedsättning.

Det finns några hörselkurvor som är typiska för en viss sorts hörselnedsättning, även om det så klart kan variera.

Ett exempel är bullerskada eller åldersbetingad hörselskada, där sinnescellerna i början av snäckan blivit skadade. Det drabbar diskant-hörseln, så en sådan hörselkurva sluttar nedåt på höger sida av audiogrammet. (bild)

Om kurvan går på andra hållet – sluttar nedåt åt vänster sida – är det basen som drabbas. Så brukar kurvan se ut om man har vätska i mellanörat. (bild)

En hörselkurva som sluttar som en hängmatta och har tappat hörseln i mellanområdet brukar vara en medfödd hörselskada. (bild)

Har man ett ledningshinder så ligger kurvan för ljud genom benledning på normal nivå (ca 20 dB) medan hörselkurvan för luftledning ligger mer än 10 dB längre ner. (bild)

 

Man har olika hörselhjälpmedel för olika hörselnedsättningar. Hörapparat är det vanligaste, men även den kan anpassas. Till exempel brukar man få en hörapparat med öppen anpassning, alltså att den sitter bakom örat istället för i hörselgången, om man har en bullerskada och bara behöver förstärka diskanten. Andra exempel är om man saknar ytteröra och får en benförankrad hörapparat, eller om man har en mycket grav hörselnedsättning och kan bli hjälpt av att operera in ett Cochlea Implantat.

 

Men som sagt kan inte audiogrammet berätta allt om din hörsel. Det går inte att jämföra två liknande audiogram och säga att personerna har samma hörsel, eftersom det är mycket mer som påverkar hur man hör: bland annat ålder, personlighet, livsstil, omgivning, eller allmänt välbefinnande.

Audiogrammet kan inte visa hur man uppfattar tal, och taluppfattningen är väl egentligen det allra viktigaste? Det finns test för att mäta just taluppfattning, exempelvis tal i brus. Även taluppfattningen kan påverkas av andra faktorer, exempelvis trötthet eller en bullrig omgivning.

 

Håll utkik efter sista delen i artikelserien – frågor som audionomer brukar få!

/Ida