För den som behöver tröst. För alla som kämpar med sina svårigheter, sina handikapp eller diagnoser. Vi lever i en tuff värld och vardagen är inte alltid lätt, för mig kan det då kännas lite lättare att ta sig igenom dagens prövningar genom att lyssna på musik som ger bekräftelse om att man inte är ensam i sin kamp.

Låt nr.1 Sixx:A.M. – Skin
”There’s no need to be ashamed cause they don’t even know you, all they see is scars
They don’t see the angel living in your heart, let them find the real you buried deep within
Let them know with all you’ve got that you are not your skin”

Översättning :
”Det finns ingen anledning att skämmas för dem känner inte ens dig, allt de ser är ärr
De ser inte ängeln som bor i ditt hjärta, låt dem hitta den rätta du begravd djupt inuti
Låt dem veta med allt du har, att du inte är din hud”

Man kanske har ärr från till exempel självskadebeteende, operationer eller olyckor. Vissa har vad man kan kalla för känslomässiga ärr från jobbiga händelser och vissa har stött på fördomar på grund av sin hudfärg. Låt aldrig människors fördomar förstöra eller äga dig, för det är inte dig det är fel på.

Låt nr.2 Meghan Trainor – Close your Eyes
“Everybody’s born to be different, that’s the one thing that makes us the same
So don’t you let their words try to change you, don’t let them make you into something you ain’t… No!
So I want you to close your eyes, sing to the world tonight
And show them what’s beautiful, i don’t care what they Think”

Översättning:
”Alla är födda till att vara olika, det är en sak som gör oss lika
Så låt inte deras ord försöka ändra på dig, låt dem inte göra dig till något du inte är… Nej!
Så vill jag att du ska blunda, sjung till världen ikväll
Och visa dem vad som är vackert, jag bryr mig inte om vad de tycker”

Många kämpar med sitt självförtroende, vilket aldrig har varit något ovanligt för oss människor att göra på ett eller annat sätt. Men oavsett hur du ser ut, vart du kommer ifrån och vad du kämpar med så ska du aldrig låta någon annan mot din vilja försöka ändra på dig för att du ska ”passa in”, för du är bra precis som du är.

Låt nr. 3 Nickelback – Lullaby
“Please let me take you out of the darkness and into the light
’Cause I have faith in you that you’re gonna make it through another night
Stop thinkin’ about the easy way out, there’s no need to go and blow the candle out
Because you’re not done, you’re far too young and the best is yet to come”

Översättning :
”Låt mig ta dig ut ur mörkret och in i ljuset
För jag har tro på dig att du kommer att klara dig igenom ännu en natt
Sluta tänka på den lätta vägen ut, det finns ingen anledning att gå och blåsa ut ljuset
För du inte är färdig, du alldeles för ung och det bästa har ännu inte kommit”

Tro mig när jag säger att jag vet hur det är att vilja ge upp. Men tro mig också när jag säger att hur svårt det än är och hur mycket ångest man är har, så kommer det bättre dagar. Som man säger ”efter regn kommer solsken”. Så håll ut, fortsätt kämpa och viktigast av allt, ge inte upp.

/Rebecca

Del 1 ”Power of Music”
Del 3 ”Power of Music”