Rörelsehinder

Rörelsehinder är en funktionsnedsättning som kan se mycket olika ut och ha olika orsaker. En del rörelsehinder är knappt märkbara. Andra är mycket omfattande.

Ett rörelsehinder kan vara medfött eller ha uppkommit på grund av skada eller sjukdom. Orsaker kan bland annat vara hjärnskada, muskelsjukdom, nervsjukdom eller missbildning. Några exempel är CP (cerebral pares) och ryggmärgsbråck.

Stöd att få

Många med rörelsehinder upplever inte att de har några egentliga begränsningar när det gäller vad de klarar av att göra. Däremot är samhället inte alltid anpassat efter den som har ett rörelsehinder och därför kan man ibland stöta på praktiska svårigheter.
Genom träning och stöd utifrån dina behov kan du som har ett rörelsehinder få goda förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Länk till Barn-ungdomshabiliteringen