Dövhet

Medicinskt sett innebär dövhet att sakna hörsel. Men dövhet är ett begrepp som rymmer mer än den medicinska definitionen. Den som är döv och har teckenspråk som förstaspråk tillhör en språklig minoritet. Med ett unikt språk skapas en egen kultur – dövkultur.

Dövkultur

Dövkulturen, liksom andra kulturer, består av historia, traditioner, språk, erfarenheter, kunskaper, normer och synsätt som är gemensamma för döva.

Du kan läsa mer om dövkultur på Sveriges Dövas Riksförbunds webbplats.

Sveriges Dövas Riksförbund

Teckenspråk
Den som är född döv eller har blivit döv tidigt i livet har ofta teckenspråk som sitt förstaspråk. I Sverige är vi omgivna av svenska språket. En teckenspråkig person behöver därför lära sig svenska som sitt andraspråk för att kunna läsa och skriva. Precis som hörande som lär sig ett främmande språk, så behärskar döva svenska språket olika bra. Så här skriver Sveriges Dövas Riksförbund på sin webbplats:   ”Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än vårt, ett språk vi inte hör.”

Du som är döv kan beställa tolk på tolkcentralen: Länk till tolkcentralen