Funktionsnedsättningar

Vi som arbetar med barn och ungdomar inom Psykiatri, habilitering och hjälpmedel har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Tillsammans med dig och dina föräldrar planerar vi de insatser och det stöd du behöver.

Insatserna och stödet kan vara av olika slag – medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala eller tekniska. Det är dina behov som styr.

På dessa sidor kan du få mer information om olika funktionsnedsättningar och vad vi på Psykiatri, habilitering och hjälpmedel kan erbjuda.

Läs mer om funktionsnedsättningar på: