Tillgänglighet

Sidan vänder sig till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Därför är det naturligtvis viktigt att sajten är så tillgänglig som möjligt och att det går att anpassa sidan.

Talande webb

Tillgänglighet är en viktig princip för oss. Vi följer webbriktlinjer för offentlig sektor och arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsen tillsammans med experter på tillgänglighet. Du kan anpassa webbplatsen och få texten uppläst via funktionen Talande webb.

Talande webb finns att ladda ner på funkaportalen.se.

Webbplatsen är utvecklad i responsiv design för att du ska kunna få en bra upplevelse oavsett om du besöker oss med dator, surfplatta eller mobil.Funkar.skane.se i samarbete med Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne står bakom den här webbplatsen.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur funkar.skane.se uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till
detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Funkar.skane.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du
meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
meddela oss
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Navigeringen kan se olika ut på olika sidor. Huvudmenyn ser alltid likadan ut.
  • HTML-validerings varningar förkommer på webbplatsen.
  • Vissa sidor har felaktiga rubriksättningar (H1-H6)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa textstycken är svårlästa vid 200 procents förstoring på grund av för tätt radavstånd.
  • Navigeringen kan se olika ut på olika sidor. Huvudmenyn ser alltid likadan ut.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Navigeringen kan se olika ut på olika sidor. Huvudmenyn ser alltid likadan ut.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem
senast den 30 november 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av funkar.skane.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

/Redaktionen