Sofias NPF kanal

Här på Sofias NPF kanal ställer Sofia frågorna och experterna svarar.
Sofia berättar även utifrån sina erfarenheter, som till exempel – Filmen om dyslexi.

Autism

En film av Sofia.

NPF - Vad är det?

NPF är en förkortning på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samlingsnamnet på flera diagnoser som påverkar hur hjärnan fungerar.

Diagnoser som ingår är ADHD,  Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.
ADD är också en diagnos som ingår i NPF, det står för Attention Deficit Disorder, vilket betyder att man har en ADHD-problematik men utan Hyperaktivitet.

NPF diagnoserna liknar varandra och är närbesläktade. Det är därför vanligt att man har flera diagnoser inom NPF.
Det är också vanlig att även ha ångestsyndrom och depression eller bipolärt syndrom i samband med en NPF diagnos.

Personer med NPF har ofta svårt att hålla fokus och hålla koll på sin impulskontroll och aktivitetsnivå.
Andra svårigheter är samspelet med andra, motorik, språk och tal.
Vilken typ av svårighet man har beror på diagnosen.
Men man ska även komma ihåg att alla med NPF inte är lika, även om flera upplever samma svårigheter.

Vill du lära dig mer om autism?

 

Digital utbildning – autism

Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar autism och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig i första hand till föräldrar till barn med autism i åldern 0-6 år.

 

 


Tre korta filmer

Tre korta filmer som handlar om DCD – ADHD och en intervju med Iza


Frågor och svar

Vi försöker att varje vecka publicera en fråga med svar. Under sommaren tar vi en paus med publiceringen.

Frågor:
– Kan ADHD och autism påverka läkningen av till exempel benbrott?
– Finns det något tips på teknik om man vill lära sig något nytt?
Frågor:
– Kan massage underlätta symptomen av NPF diagnoser –
som ADHD eller autism?
Fråga:
– Kan ens uppväxt påverka
om man får NPF – diagnos?
Fråga:
– Finns det något bevisat sätt att bli av med
eller underlätta sin autism eller ADHD?
Frågor:
– Finns det någon studie som visar vad som händer i kroppen om man äter ADHD medicin under en lång tid som till exempel Elvanse eller Concerta? Finns det någon sätt förutom medicinering och minska svårigheterna man upplever när man har ADHD?
Fråga:
– Kan man underlätta autism eller ADHD
genom att inte ät gluten eller laktos-produkter?
Fråga:
– Antalet personer som får diagnosen ADHD har
ökat kraftigt under de senaste åren, varför är det så?