Växter har alltid spelat en stor roll genom människans historia.
Växter har alltid funnits vid människans sida.
Utan växter skulle vi inte kunna leva.

Vi behöver växter för att vi ska få syre.
Vi människor andas ut kväve som växter tar upp och omvandlar till syre. Denna process heter fotosyntes.

Växter har också länge använts som medicin.
Flera av våra läkemedel vi använder i dag kommer från början från verksamma ämnen från växter. Nuförtiden framställs dom flesta mediciner på kemisk väg.

Växterna har genom årtusenden lärt sig anpassa sig till sin livsmiljö.
Det finns växter som lever i extrema miljöer, som till exempel i öknen.
I öknen faller regnet sällan. När det väl regnar kan det falla enorma mängder vatten. Detta gör att det är svårt att överleva där. Fler ökenväxter, så som kaktusar, har lärt sig ta vara på regnvattnet. De lagrar vattnet inom sig. Vilket gör att de överlever långa perioder utan vatten.

Växthuseffektens påverkan på naturen.
Vi människor lever i dag ett industrisamhälle, vilket betyder att vi behöver industrier som tillverkar saker för att vi ska må bra. Vi kan också enkelt ta oss långa sträckor med hjälp av bilar och flyg. Både industrierna och våra färdmedel släpper ut giftiga gaser.Gaserna förstör ozonlagret som ligger som ett skyndande täcke runt jorden. När ozonlaget blir tunnare släpper solen strålning in.
Detta resulterar i att temperaturen på jorden stiger. Detta påverkar både växter och djur negativt. Flera arter av både växter och djur hotas att dö ut.

Det moderna slit och släng samhället skadar vår jord.
Befolkningen på jorden ökar. Aldrig förr har det funnit så många människor på jorden. Detta innebär att mycket av jordens natur förstörs för att skapa plats åt människan. I dagens samhälle är det modernt att ha nya saker. Detta resulterar i att människor köper massa nya saker och slänger dom gamla. För att kunna skapa nya saker behöver man ta av jorden resurser. Regnskogen sågas ner för att få tag på virke att bygga saker med.

Människans ansvar.
Vad varje enskild människa gör spelar roll och kan påverka vårt klimat. Det finns mycket du kan göra för att påverka naturen.

Exempel på vad du kan göra:

  1. Lämna dina gamla kläder och saker på secondhand i stället för att slänga dem. Så kan de komma någon annan till glädje.
  2. Köp begagnade saker istället för att köpa nytt. Då sparar vi på jorden resurser.
  3. Källsortera sopor och panta gamla flaskor. Saker som vi lämmar på återvinningen använt för att göra nya saker. Flaskor vi pantar smälts om och används för att att göra nya flaskor.
  4. Åk kollektivtrafik eller cykla i stället för privatbil.Då minskar vi avgaserna och på så vis minskar vi också växthuseffekten.
  5. Skräpa inte ner i naturen. Det tar väldig lång tid för naturen att bryta ner plast,bananskal och andra soppar.

Fakta i texten kommer från http://www.nobelmuseum.se/sv/forskarhjalpen/medicinjakten-lakemedelsvaxter

/Sofia