adhd På senare år har ADHD blivit allt mer vanligt och antalet personer som får diagnosen har ökat. Men vad beror det på? Är det en modediagnos eller inte? I den här texten kommer mina tankar kring ämnet. 

ADHD är en diagnos som funnits under lång tid. Redan bland de första människorna tros det funnits personer med diagnosen. Eftersom personer med ADHD ofta är impulsiva vågade de göra saker som andra kanske inte vågade. Detta var en värdefull gåva och gjorde att vi människor vågade förflytta oss till platser vi inte varit på förut. Personligen tror jag att ADHD då som nu kan vara till stor nytta i rätt sammanhang. Mänskligheten behöver drivna personer som vågar pröva nytt och gå sin egen väg.

Men tyvärr tar inte samhället vara på dessa personers färdigheter. Samhället idag är inte anpassat för dessa personlighetstyper. ADHD som förut i mångt och mycket kunnat vara en styrka är idag en nackdel. Personer med ADHD har svårt att stänga ute ljud, ljus, doft och känsel. Därför att hjärnan fungerar på ett annat sätt viket leder till att man inte kan filtrera bort onödig information. Jag har diagnosen och vet vilka svårigheter den kan medföra. För mig är det omöjligt att koncentrera sig om det är för mycket liv och rörelse runt omkring.

Men om jag levt på stenåldern hade dessa svårigheter kunnat vara till fördel. Om en björn närmade sig skulle jag nog vara den första att lägga märket till dess ljud och på så sätt ha större chans att överleva. Min känsliga näsa hade kanske kunnat användas till att bestämma om köttet från gårdagens fångst fortfarande är ätbart, medan idag känns dessa talanger mest som ett handikapp.

Jag har mött många som inte förstår hur jobbig det kan vara att leva med diagnosen. Inställningen att om man bara anstränger sig så klarar man av att vara i en stökig miljö stämmer inte. Man kan inte hur mycket man en tränar stänga ute omvärldens ljud. Det gör mig ledsen att de finns personer som inte tror att mina svårigheter är så stora. Som jag nämnt tidigare kan ADHD i rätt sammanhang vara en fördel men för det mesta är det ett stort handikapp. När jag hör folk påstå att ADHD är en modediagnos inser jag att kunskapen om diagnosen måste bli bättre. Om man kunde påvisa vad i kroppen som skiljer en person med och utan diagnosen, kanske förståelsen skulle bli större. Nu på senare tid har dock forskningen gått framåt och förhoppningsvis leder detta till bättre kunskap om diagnosen.

Att personer som får diagnosen har ökat så kraftigt, tror jag inte beror på mode. Utan att kunskapen om diagnosen blivit bättre och på så vis får fler personen hjälp och stöd.

En annan tanke jag har är att diagnosen ökat därför att samhället ser så olika ut genomför med vad det gjorde förr. Om vi lärde oss att värdesätta alla personers unika förmåga skulle fler personer må bättre och i slutändan kanske man inte behöver någon diagnos. Men i dagen samhälle behövs diagnosen för att få förståelse och hjälp. ADHD är i min menig ingen modediagnos, och jag vet att ingen blir glad över att få höra det uttrycket.

/Sofia