Barnkonventionsdagen 20 november har världens barn en egen dag. Det är en dag då man lyfter fram barns och ungas rättigheter. Eftersom barn inte får vara med och bestämma i ett land och inte får rösta om vem som ska bestämma, är det viktigt att någon annan ser till deras rättigheter.

Mirjana har intervjuat enhetschefen Karin Begander och arbetsterapeuten Magdalena Nersing från barn- och ungdomshabiliteringen i Eslöv. Dom får svara på frågor om hur barn- och ungdomshabiliteringen jobbar för att sätta barnet i centrum och låta barn vara delaktiga i beslut.