Knatteredaktionen

Vår knatteredaktion består av barn mellan 7-12 år.
Tillsammans med fritidskonsulenten på barn- och ungdomshabiliteringarna i Skåne träffas vi och pratar om allt mellan himmel och jord.
Det kan vara om precis vad som helst.

Knattarna Ture, Johannes och Sebastian valde att berätta om hur det kan gå till att skaffa en kompis. Dom tyckte att vi skulle göra en film.
Mirjana som är en av våra skribenter ställde upp som berättare i knattarnas film.