Det är mycket som påverkas av öronen, även om vi kanske inte tänker på det. Extra mycket påverkas om öronen inte riktigt fungerar som de ska. Men hur fungerar öronen egentligen? Jag pratade med två audionomer för att få svar.

Örat

Örat är anatomiskt uppdelat i tre delar – ytterörat, mellanörat och innerörat.
Ytterörats uppgift är att fånga upp ljudvågorna från luften med hjälp av öronmusslan. Därefter går ljudet genom hörselgången tills ljudvågorna når trumhinnan och sätter den i rörelse. Det här är ljudets övergång till mellanörat.

Mellanörats funktion är att vidarebefordra ljudet från ytterörat till innerörat, och för att det ska ske effektivt måste mellanörat vara luftigt. Trumhinnans vibrationer får även de tre hörselbenen att vibrera i samma takt. Hörselbenen kallas hammaren, städet och stigbygeln. Det sista hörselbenet, stigbygeln, sitter mot det ovala fönstret, som är porten till innerörat.
Innerörat består av hörselsnäckan, hörselnerven och båggångarna (kroppens balansorgan). Till skillnad från mellanörat så ska innerörat vara vätskefyllt. När stigbygeln vibrerar mot det ovala fönstret sätts vätskan i innerörat i rörelse. Då börjar hårcellerna (kallas även sinnesceller eller flimmerhår) röra sig. De tar emot ljud av olika frekvens, och olika grupper av sinnesceller tar emot olika frekvenser. Sinnescellerna i början av hörselsnäckan tar emot de ljusa tonerna, de i mitten tar emot mellantoner och sinnescellerna längst in tar emot dova bastoner. När hårcellerna rör sig sker en kemisk reaktion som gör att ljudvågorna omvandlas till elektriska signaler. Dessa signaler skickas till hjärnan via hörselnerven, och det är först i hjärnan som vi hör och tolkar ljudet.
Så egentligen är det hjärnan vi hör med – öronen bara skickar ljudet till hjärnan!

Men om det sker ett fel någonstans i den här processen kan det leda till någon typ av hörselnedsättning.
Om skadan sitter i ytterörat eller mellanörat kallas det ett ledningshinder. Det kan exempelvis vara ett hål i trumhinnan, vätska i mellanörat, en vaxpropp eller avsaknad av hörselgång.
Sitter skadan i innerörat kallas det en sensorineural hörselnedsättning. Det kan vara en medfödd hörselnedsättning, bullerskada, åldersbetingad hörselnedsättning eller sjukdomar som skadar sinnescellerna.
Sitter skadan i både ytterörat eller mellanörat och innerörat så kallas det en kombinerad hörselnedsättning.

/Ida