(Här kan du läsa mer om hur örat fungerar)

När vi pratar om hörsel och hörselnedsättningar tar vi ofta upp audiogrammet – hur ser din kurva ut? Men hur mycket kan ditt audiogram säga om din hörsel? Hur mäter man? Jag pratade med två audionomer för att få svar på frågorna.

På ett audiogram kan man se graden av hörselnedsättning, typen av hörselnedsättning (var skadan sitter) och skillnaden mellan höger och vänster öra.

För att se typen av hörselnedsättning tittar man bland annat på Hertz-skalan. Den visar vilka frekvenser (tonlägen) som är drabbade. Hertz-skalan på ett audiogram går mellan 125 och 8000. Basljud ligger på 125-500 Hz, mellanljud på 1000-2000 Hz och diskant-området är allt över 2000 Hz.

Ett annat sätt att se typen av hörselskada är att jämföra hörseln via två olika vägar – luftledning och benledning. Luftledning är när ljudet går som vanligt genom ytteröra, mellanöra och inneröra, eller när man har vanliga hörlurar på sig under hörseltestet. Om man istället har lurar som sitter bakom örat så mäts benledningen, alltså skickas ljudvågorna via skallbenet direkt till innerörat. Med de resultaten kan man läsa ut vad för typ av hörselnedsättning det rör sig om. Mer än 10 decibels skillnad mellan luftledning och benledning betyder att det kan vara en skada i ytterörat eller mellanörat. Men det krävs mer tester för att avgöra bestämt. På audiogrammet visar olika symboler på vilket öra och vilken väg mätningen gjordes. Symbolerna och dess betydelse syns precis bredvid audiogrammet.

För att se graden av hörselnedsättning tittar man på decibel-skalan. Decibel mäter ljudstyrkan. Man mäter hörseltrösklarna – det minsta ljudet örat kan uppfatta på den frekvensen. Hörseltrösklar upp till 20 dB på hela frekvensområdet anses som normal hörsel. Hörseltrösklar på 20-40 dB räknas som lätt hörselnedsättning. Hörseltrösklar på 40-70 dB räknas som måttlig hörselnedsättning. En svår eller grav hörselnedsättning har hörseltrösklar på 70-90 dB. Ligger hörseltrösklarna på 90 dB eller uppåt räknas det som en mycket svår hörselnedsättning.

/Ida