Varje dag har en temadag och den 23 september är det en årligen återkommande hjälpmedelsdag.
Funkar.skane.se har samlat ihop några frågor kring just hjälpmedel och Alice i redaktionen fick ställa dessa till Caroline Thern, hjälpmedelskonsulent och Louise Hassellöf, arbetsterapeut.

Hjälpmedel
Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Hjälpmedlet kan vara något som förbättrar eller kompenserar en funktion eller förmåga. Det kan också vara sådant som förebygger eller bevarar. Läs mer på www.skane,se/habilitering