Bild från Pixabay.comJag har Aspergersyndrom som är en form av autism. Flera gånger har jag stött på fördomar om autism.

Detta beror på okunskap och på tron att alla är likadana.
Autism är ett brett spektra som innefattar flera olika diagnoser och sätt att fungera på. Plus det faktum att alla människor är olika individer gör att även om man har samma diagnos behöver man inte fungera och tänka lika dant. Detta leder till att alla behöver olika former av hjälp och stöd. Det som fungerar för någon fungerar inte för någon annan. Alla är vi ju individer med egen personlighet även om flera svårigheter är lika. Under min uppväxt har jag mött lärare som trott att jag fungerar precis som andra dom mött med autism. Detta har resultat i att jag inte alltid fått rätt stöd och hjälp.

Autism är för mig mestadels ett socialt handikapp.
Men i rätt miljö och förutsättningar kan jag må bra av att träffa andra. Det behövs bara andra förutsättningar. För mig tar det på krafterna att vara med andra även om det förstås kan vara kul. Därför väljer jag ofta att var ensam på fritiden. Men det är något jag valt. Jag skulle inte var gladare av att ha massa vänner som jag umgicks med.

Nedan kommer en lista på fördomar om autism jag stött på.

 • Har man autism kan man inte prata
  Detta påstående stämmer inte på alla.
  Dom flesta med autism kan prata. Det finns de med autism som inte kan prata men det betyder inte att dom inte förstår. Så med rätt förutsättningar kan alla kommunicera.
 • Autism är den ”Svåraste formen av intellektuell funktionsnedsättning ”
  Autism innefattar så många olika diagnoser. Det innebär inte alltid att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Autism är bara benämningen på liknade svårigheter. Bemöt alltid personen utifrån deras intressen och förmåga. Se personen för vad den är! Inte för vilken diagnos den har.
 • Har man autism har man ingen empati för andra människor.
  Detta stämmer inte. Man kan ha svårt att läsa av kroppsspråk och sociala koder men det innebär inte att man inte har empati. Ibland kan man ha svårt att läsa av en situation, och då kan det upplevas som om personen med autism inte förstår att någon annan t.ex. mår dåligt. I en sådan situation kan det vara bra att berätta att man mår dålig om man vill personen med autism ska förstå.
 • Autism syns på utseendet
  Autism syns inte på utsidan vilket kan leda till att personer med autism inte får rätt stöd och hjälp. Om du undrar är det alltid bäst att fråga om personen behöver någon form av hjälp eller stöd. Om du möter någon som du märker har svårt att förstå dig var gärna övertydlig utan att bemötta personen på ett barnsligt sätt. Detta hjälper alla även om man inte har autism.
 • Man kan lära sig att vara mer social
  Detta stämmer delvis. Visst kan man träna upp sin sociala förmåga. Men autism är inget man kan växa ifrån utan är en diagnos som följer med hela livet. Försök aldrig pressa en person med autism att vara mer socialt aktiv med att till exempel träffa vänner. Man lär sig inget om man är pressad. Fundera på om det är för din skull du skulle vilja att personen skulle träffa andra. Bara för att du mår bra av det behöver inte någon annan det. För en person med autism tar det på krafterna att umgås med andra. Därför kan det vara bäst att vara själv och hämta krafterna efter jobb eller skola.
 • Du kan lära ditt autistiska barn att äta saker som den inte tycker om
  Har man autism tycker man ofta inte om någon typ av mat. Det kan bero på en smak eller konsistens man inte tycker om. Min uppfattning är att man aldrig ska tvinga barn. Det hade i alla fall inte fungerat på mig. Jag hade bara känt mig pressad i en sådan situation.

Ibland behöver saker ta tid. Med åren har jag lärt mig att äta mer varierad kost.

Slutligen ett mycket viktigt budskap. Bemöt alltid andra som du själv skulle vilja bli bemött. Se personen, inte diagnosen!

/Sofia