En fördel med att ha en funktionsnedsättning tycker jag är att man lär sig att tänka i andra banor.

Om man inte kan göra saker på samma sätt som alla andra kan man ofta hitta andra lösningar. Man blir bra på kreativt tänkande vilket man har nytta av på många fler sätt i livet.

Utan min funktionsnedsättning hade inte jag träffat alla de människor som idag är väldigt betydelsefulla i mitt liv.

/Emma