Jag har lärt mig väldigt mycket och fått en större förståelse för diagnosen, samtidigt som jag insett hur otroligt bred den är.

Vi tar det från början…
Det senaste året har jag gått en kurs i webbtillgänglighet som drivits av Furuboda folkhögskola och webbtillgänglighetsföretaget Funka. I början av vårterminen fick vi en uppgift att skriva en fördjupande uppsats om ett valfritt ämne som kunde hjälpa oss i vår framtida roll som tillgänglighetsgranskare. Förslagen vi fick var att fördjupa oss inom opinionsbildning, ett tekniskt hjälpmedel eller en funktionsnedsättning.

Bild på en laptop.  Bild på ett par händer som skriver på en laptop. På skärmen syns ordet AUTISM med färgglada bokstäver mot en bakgrund som utgörs av ett vitt pussel.

Bild på en laptop.
Bild på ett par händer som skriver på en laptop. På skärmen syns ordet AUTISM med färgglada bokstäver mot en bakgrund som utgörs av ett vitt pussel.

Ett gyllene tillfälle
Jag har länge varit nyfiken på autism, jag har många i min närhet som lever med diagnosen, bland annat skribenter här på Funkar, men jag känner ändå att min kunskap om diagnosen varit låg. Därför såg jag denna uppgift som ett gyllene tillfälle att fördjupa mig inom diagnosen, för att få en större förståelse för människorna som lever med den.

Innehåll
Det har varit väldigt spännande att arbeta med denna uppsats. Jag har sökt mycket information på internet, men även intervjuat tre personer som lever med autism.

Uppsatsen är indelad i tre huvudkapitel, det första handlar om själva diagnosen, där jag bland annat gått en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om autism. Det andra kapitlet handlar om bemötande, både från skola, arbetsmarknad och från samhället i stort. I denna del har intervjuerna stått i centrum, och personerna har fått berätta hur de upplever att personer runtomkring dem bemöter deras diagnos. Det tredje kapitlet handlar om webbtillgänglighet. Där har mina intervjupersoner fått berätta om vad som krävs för att de ska kunna ta del av webbplatser på ett likvärdigt sätt. Jag har även tagit fram information på nätet om hur webben generellt bör anpassas för personer med autism.

Det har varit roligt att få djupdyka i ett ämne man verkligen varit intresserad av och jag känner att mina kunskaper växt under arbetets gång. Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt varit involverade i arbetet, ett särskilt tack till mina intervjupersoner som delat med sig av sina historier, så att jag och alla som läser uppsatsen kan få en större inblick i diagnosen ni lever med. Det finns alltid mer att lära sig, men man måste börja någonstans.

Nedan finner ni en länk till uppsatsen som är publicerad på min skolblogg.

https://emeliease.blogspot.com/2022/05/uppsats-autism-och-webbtillganglighet.html

/Emelie