När jag var liten hade jag en största önskan; nämligen att kunna gå. Fortfarande idag kan jag fundera mycket över hur det hade varit att kunna gå, eller i alla fall kunna stå för egen maskin. Att använda ståhjälpmedel av olika slag som yngre är det närmaste jag kunnat komma min önskan.

Samtidigt som jag fortfarande är väldigt nyfiken på hur en ”gående Alice” skulle se ut så är jag väldigt nöjd med att faktiskt sitta i rullstol. Jag tror att det är lättare för mig än att behöva acceptera att bli rullstolsburen senare i livet.

Jag känner att jag är fruktansvärt lyckligt lottad att bo i ett land som Sverige – särskilt eftersom jag har mina svårigheter både fysiskt men även kognitivt. Det finns verkligen mängder med hjälpmedel! (Även om en inte alltid får det en önskar sig fullt ut). Jag själv har t ex två manuella rullstolar och en elrullstol, dessutom en anpassad duschstol och säng. För mina kognitiva svårigheter har jag bl a fått en Memoplanner som är en digital almanacka.

Ni får ett enligt mig vidrigt exempel. I Ghana är man i stort sätt ingenting värd om man har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att man ser annorlunda ut än normen. Många tror att det nyfödda barnet blivit besatt av en ond varelse. Det finns till och med en ritual som utförs av särskilda personer där barnet får dricka gift och sedan skjuts till döds i vatten, bland trafik och andra människor.

Detta finns att höra om i en dokumentär som heter Dödlig diskriminering.

Barnkonventionen
När det gäller alla barn finns det gemensamma bestämmelser som varje land ska ta ansvar för.
Det finns fyra stycken av dessa som är grundprinciper, alltså är vägledande för helheten i barnkonventionen:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineraslinbana
  • Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa
  • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad

Artikel 23 av dessa 54 artiklar som barnkonventionen innehåller handlar specifikt om barn med funktionsnedsättning; Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett full- värdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Jag tycker om att vara aktiv på mina villkor. En sak som jag gjorde tillsammans med en vän var att åka Zipline (linbana) i rullstol. Tack Sverige!

/Alice