Välviljans aparteid

”Precis som att det förr fanns speciella sittplatser på bussar för svarta, gör vi skillnad på människor och människor”, säger Katarina Hahr som är programledare på Sveriges radio. Katarina tycker att istället för att bygga hus med särskilda ingångar för rullstolsburna...