Hur fungerar det att jobba hemifrån?

Hur fungerar det att jobba hemifrån?

På grund av den rådande Corona pandemin har jag börjat jobba hemifrån. För mig var det mycket nytt och många frågor som dök upp ganska snabbt i början. Samtidigt kan jag idag säga att jag inte tycker det är mycket svårare än att jobba på mitt kontor. Pandemin utbryter...