Earth Hour 24 mars 2018

Earth Hour 24 mars 2018

Jag tycker det är en bra grej – även fast jag inte är den som tänker på klimat och miljö särskilt mycket. När det finns något särskilt som kan göras är det ju bra att hjälpa. Vad jag kan minnas har jag varit både hemma hos mig själv men även hos familj vid...
Svårigheter som inte syns

Svårigheter som inte syns

Jag har inte särskilt stora svårigheter men det är också det som jag kan tycka är svårt. Det känns som att personer tar för givet att man ska kunna en specifik sak men att jag sen ev inte kan det. Jag känner att i o m det kan det också bli att personer tror att dom...
Manifestation kring LSS i Kristianstad

Manifestation kring LSS i Kristianstad

Jag har hemtjänst ungefär 3 gånger/dag. Det kommer olika personer och hjälper mig med allt jag inte kan, t ex att klä på mig. Oftast ungefär samma tider men det är inte så flexibelt. Hemtjänst går under en lag som kallas SOL men det finns också en annan som på sitt...
Livet i och mellan stolarna

Livet i och mellan stolarna

Jag har hemtjänst. För mig innebär det att jag har främmande personer hos mig upp till fyra gånger per dag. På olika, men dock förutbestämda tider får jag hjälp att klä mig, sköta min hygien, fixa lite med måltider, städa, handla etc. Oftast fungerar det bra trots att...