Jag bad en kompis att hjälpa mig när jag skulle lära mig hur applikationen fungerar. Hon berättade var jag skulle trycka och var de olikaskanetrafik knapparna finns på skärmen. Med hennes hjälp lyckades jag lära mig hur jag söker efter ett tåg som avgår en viss tid, från en specifik stad till en annan stad.

Det var svårt att använda applikationen själv, utan hjälp från min kompis, men det finns funktioner som är användbara för mig som blind resenär. När jag använde den själv gick det långsamt. Det gick bättre än förväntat men det var lite förvirrande ibland med så mycket information på en gång. Om jag till exempel sökte på en viss tid kom det fram förslag på tåg som avgår runt den tiden, men även många andra tåg i en tidtabell.

Ett annat problem var när jag skulle ställa in dag och välja stad. Då fick jag klicka väldigt mycket fram och tillbaka. Därför kommer jag bara använda applikationen i framtiden när jag inte har bråttom. Det som däremot var bra med all den detaljerade informationen var att den lät mig veta om det finns störningar och vilken perrong som tåget avgår ifrån och vilken perrong som tåget ankommer till.

Med andra ord finns det ändå anledning för mig att fortsätta att träna på att använda Skånetrafikens applikation så att jag i framtiden snabbt kan få fram information om spårändringar eller förseningar.

/Mirjana