Tabu

Idag lever väldigt många ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och tyvärr tror jag att det är många fler än vad som syns, det är bara det att människor väljer att vara tysta om det.

Med andra ögon

– Jag har alltid trott eller inbillat mig att musik inte har haft någon speciell betydelse i mitt liv, att jag liksom med så mycket annat i mitt liv skulle klara mig lika bra utan det. Det intressanta är dock att jag nu har insett att jag faktiskt överbevisat mig själv gällande det påståendet.

Det ingen ser

– På sistone har jag börjat fundera på vad det är som är jobbigast med att leva med mina diagnoser och insett att det inte är diagnosens svårigheter i sig som är jobbigast, utan det faktum att mina svårigheter inte syns på utsidan.

Bemötande

Reportage och berättelser om hur man kan och vill bli bemött!

Ett bemötande handlar om samspel och respekt mellan människor.
Har du upplevt bra eller dåligt bemötande?
Du får gärna skriva och berätta om dina upplevelser.

Läs mer om hur du kan dela med dig dina upplevelser

Ny diskrimineringslag – vad händer nu?

Läs Lars Lindbergs krönika…
http://dagensomsorg.se/artikel/ny-diskrimineringslag-vad-hander-nu

Vet du att vi har en ny diskrimineringslag?

Från den 1 januari i år fick vi nya diskrimineringslagen för personer med funktionsnedsättning i Sverige.
Nu kan man få sina rättigheter tillgodosedda.
Om offentlig verksamhet och företag inte vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet kan man göra en anmälan.
Du kan läsa mer i denna artikel:
http://dagensomsorg.se/artikel/nu-blir-det-mojligt-att-anmala-bristande-tillganglighet#sthash.b9yDWPpb.dpuf