Carlslund

Carlslund stänges 1985 men var under många år ett av Sveriges största boenden för personer med utvecklingsstörning. Sofia har intervjuat Inga-Britt Lindholm, en i personalen om hur det var att arbeta här.

DCD och min rädsla för bollar

Hur vi blir bemötta spelar roll för hur vi sedan vågar utmana oss själva. Sofia berättar om hur hennes DCD ställde till det för henne på idrotten i skolan och att hon önskar att idrottsläraren hade hanterat hennes svårigheter annorlunda.

Bemötande

Reportage och berättelser om hur man kan och vill bli bemött!

Ett bemötande handlar om samspel och respekt mellan människor.
Har du upplevt bra eller dåligt bemötande?
Du får gärna skriva och berätta om dina upplevelser.

Läs mer om hur du kan dela med dig dina upplevelser

Ny diskrimineringslag – vad händer nu?

Läs Lars Lindbergs krönika…
http://dagensomsorg.se/artikel/ny-diskrimineringslag-vad-hander-nu

Vet du att vi har en ny diskrimineringslag?

Från den 1 januari i år fick vi nya diskrimineringslagen för personer med funktionsnedsättning i Sverige.
Nu kan man få sina rättigheter tillgodosedda.
Om offentlig verksamhet och företag inte vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet kan man göra en anmälan.
Du kan läsa mer i denna artikel:
http://dagensomsorg.se/artikel/nu-blir-det-mojligt-att-anmala-bristande-tillganglighet#sthash.b9yDWPpb.dpuf