Bild till kategorin - Bemötande

Bemötande

Reportage och berättelser om hur man kan och vill bli bemött!

Ett bemötande handlar om samspel och respekt mellan människor.
Har du upplevt bra eller dåligt bemötande?
Du får gärna skriva och berätta om dina upplevelser.

Läs mer om hur du kan dela med dig dina upplevelser

Fördelar med mina funktionshinder

Fördelar med mina funktionshinder

– Som handikappad är det lätt att man fokuserar på det som är svårt. Det är inte så konstigt, eftersom ett handikapp för med sig många utmaningar som inte andra människor har.

läs mer
Att inte se och inte synas

Att inte se och inte synas

– jag känt mig osynlig för mina klasskamrater i många avseenden, vilket gjort mig väldigt ledsen. I den här artikeln kommer jag förklara hur det känts att vara den som folk struntat i eller inte lagt märke till.

läs mer
Bemötande – Ett viktigt ämne

Bemötande – Ett viktigt ämne

-Idag på Internationella funktionshinderdagen vill jag ta upp ämnet bemötande, eftersom jag tror att alla som lever med funktionshinder ofta eller sällan blir dåligt bemötta av sin omgivning.

läs mer
Vad är det egentligen för fel på mig?

Vad är det egentligen för fel på mig?

– Genom åren har jag genomgått många undersökningar, men ändå levt i ovisshet om vad det faktiskt är för fel på mig. Det var först för två år sedan som jag äntligen fick reda på vad det är som orsakar mina svårigheter.

läs mer
Ur en förälders perspektiv

Ur en förälders perspektiv

En Jämförelse mellan del 1 och 2 – En vardag med autism (avslutande del) Under arbetet med min artikelserie “att leva med Autism” så har jag kommit fram till eftersom båda mina föräldrar blivit intervjuade att jag skulle vilja jämföra deras intervjuer med varandra. Liknar deras upplevelse kring vardagen varandra eller har någon av de svarat på någon fråga eller ett sätt som inte den andra gjort?

läs mer