Sofia hade funderingar kring diagnosen och fick möjligheten att ställa frågor till experten Nils Haglund – Leg. psykolog, Utvecklingsledare Autism på barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.