Bild på ett hjärta av SofiaVad innebär det att vara högkänslig, att vara en så kallad  Hyper sensitive personality? I denna text försöker jag få reda på svaret på denna fråga.

Vad är  Hyper sensitive personality?
En enkel förklaring på denna fråga är att det är ett personlighetsdrag, det är alltså inte en diagnos. Ca 15-20% av jordens befolkning har personlighetsdraget.   Nervsystemet är mer känsligt än hos en person utan hyperkänslighet. Hjärnan fungerar också annorlunda.

Man är  känslig för olika miljöer och  påverkas lätt av ljud och ljus. Man kan tex uppfatta livliga platser som jobbiga. Detta därför att det tar längre tid för hjärnan att bearbeta intryck.

Sinnesstämningar
Man påverkas också lätt av andras sinnesstämningar
Jag har hört liknelsen ”Att man är som en tvättsvamp som suger i sig olika energier i ett rum.” Är någon sur och arg blir man själv på dåligt humör. Om och andra sidan någon i ens närhet är glad blir man själv uppåt.
Ofta har man lätt till sina starka känslor, man är lätt riktigt arg eller överenergiskt glad.

Stimmiga miljöer
För en hyperkänslig människa tar det lätt på krafterna att vara i en stimmig miljö med mycket känslor. I en sådan miljö blir man också mer känslig för ljud och ljus. Ett köpcentrum med mycket ljud, ljus och människor kan upplevas jobbigt. Man vet helt enkelt inte vad man ska fokusera på.  Detta leder lätt till att man blir stressad och vill gå därifrån.

Blyghet
Många människor som är hyperkänsliga upplevs ofta som blyga och tillbakadragna. Men det är inte något som är medfött hos personen, utan en respons på miljön man befinner sig i. Man är ofta mer eftertänksam och rädd att säga något korkat, därför är man oftast tyst istället.

Må psykiskt dåligt
Om en hyperkänslig människa inte får rätt hjälp och stöd, mår personen ofta dåligt. Om man i sin uppväxt inte blivit bemött med förståelse och respekt  får man ofta dålig självkänsla som kan leda till ångest och depression.

Fördelar med att vara hyperaktiv
En hyperkänslig människa är ofta väldigt kreativ.
Eftersom man ofta lever i starka känslor så har man lätt att använda den känslan i sitt kreativa arbetet. En hyperkänslig person är också bra på att tänka globalt.

Källa: http://hspforeningen.se

/Sofia