Bilden föreställer ett väntrum med tre tomma stolar.

Return to article.