Svårigheter som inte syns

Svårigheter som inte syns

Jag har inte särskilt stora svårigheter men det är också det som jag kan tycka är svårt. Det känns som att personer tar för givet att man ska kunna en specifik sak men att jag sen ev inte kan det. Jag känner att i o m det kan det också bli att personer tror att dom...
Manifestation kring LSS i Kristianstad

Manifestation kring LSS i Kristianstad

Jag har hemtjänst ungefär 3 gånger/dag. Det kommer olika personer och hjälper mig med allt jag inte kan, t ex att klä på mig. Oftast ungefär samma tider men det är inte så flexibelt. Hemtjänst går under en lag som kallas SOL men det finns också en annan som på sitt...