Naturen, ett måste för livet

Naturen, ett måste för livet

Växter har alltid spelat en stor roll genom människans historia. Växter har alltid funnits vid människans sida. Utan växter skulle vi inte kunna leva. Vi behöver växter för att vi ska få syre. Vi människor andas ut kväve som växter tar upp och omvandlar till syre....
Filmrecension – Life, Animated

Filmrecension – Life, Animated

Filmen är en dokumentär som handlar om Owen Suskind. När Owen var tre år slutade han prata. Han blev utredd och fick diagnosen Autism. För Owen var det svårt att läsa av det sociala koderna som människor använder när dom kommunicerar. Det var mycket lättare att läsa...